A onda lipa spiza na gradele,

Dobar tek!

malo mesa

A onda lipa spiza na gradele Konoba Skojera Trpanj Hrvatska

 

Konoba Skojera Trpanj Meso na gradele

a bilo je i liganja

Konoba Skojera

 

Lignje na gradele

 

Lignje Konoba Skojera Croatia

Advertisements