The Sixth International Boccie Tournament Celebrating Trpanj’s Municipality Day

Boccie Club Faraon and Boccie Club Gornja Vrućica are organizing many boccie matches and tournaments in Trpanj. This year gathering is at the boccie playground Under the Pine in Trpanj. We are celebrating Trpanj’s Municipality Day. The Sixth International Boccie Tournament Trpanj 2015 26.06. at 15:00 hours Opening ceremony. 27.06. at 9:30 quarterfinal matches. At…

Šesti Međunarodni Boćarski Turnir u povodu Dana Općine Trpanj

Boćarski Klub Faraon i Boćarski Klub Gornja Vrućica organizatori su mnogih boćarskih sureta u Trpnju. Ove godine zbor je na boćarskom igralištu Pod Borom u Trpnju a u povodu Dana Općine Trpanj. Šesti Međunarodni Boćarski Turnir Trpanj 2015 26.06. u 15 sati je otvaranje. 27.06. nastavak je u 9:30, a u 21:30 revijalno natjecanje u brzom gadjanju…

Poslije utakmice zbor u Konobi

Punat manje ili više kom’ brige – svi zajedno u Skojeru na gozbu! Boćarski Klub Faraon i Boćarski Klub Gornja Vrućica organizatori su mnogih boćarskih sureta u Trpnju.