A Beautiful Night

in Trpanj some fish, calamari, vegetables and meat, a fireplace hot as it should be, a full Moon 🙂

Velika Gospa 2016

Zvijezda Mora 78 godine poslije Danas je blagdan. Dolaze mnogi u Trpanj. Konoba je otvorena, drva ima, ribe i vina da i ne govorimo. Sretan blagdan svima. Obitelj Jović